Terugbetaling

Sommige mutualiteiten betalen per jaar een aantal interventies bij een diëtist terug. Dit is echter onder bepaalde voorwaarden en valt onder de bevoegdheid van de regionale besturen en verschilt daarom van regio tot regio. Informeer je voor extra informatie bij jouw plaatselijk mutualiteitkantoor. Alle ziekenfondsen hebben als voorwaarde dat de begunstigde in orde moet zijn met de betaling van de bijdragen alsook dat de consultaties dienen te gebeuren bij een gediplomeerd en erkend diëtiste. Ik voldoe aan deze vereisten en ben erkend door het RIZIV waardoor gedeeltelijke terugbetaling mogelijk is.

Ik beschik eveneens over de nodige info en documenten die noodzakelijk zijn om te genieten van deze tegemoetkoming en help je hierbij met plezier.

Christelijke Mutualiteit

De CM voorziet een eenmalige tegemoetkoming van 40 euro voor wie minstens 4 sessies voedings- en dieetadvies volgt. De voorwaarden voor een tegemoetkoming zijn als volgt:

  • De sessies moeten voorgeschreven zijn door een arts;
  • Een consultatie bij de diëtist moet minimum 30 minuten in beslag nemen;
  • De sessies worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering.

Meer informatie kan je vinden op de website van de Christelijke Mutualiteit: http://www.cm.be

Socialistische Mutualiteit

Bond Moyson biedt een terugbetaling van 5 euro per consultatie, tot 6 consultaties per jaar. Je hebt recht op deze terugbetaling indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • BMI hoger dan 25 of een te hoog cholesterolgehalte

Meer informatie kan je vinden op de website van de Socialistische Mutualiteit: http://www.socmut.be

Onafhankelijk Ziekenfonds

Bij het onafhankelijk ziekenfonds kan u een tegemoetkoming van 15 euro per consultatie genieten. Deze tegemoetkoming wordt voor maximum 2 consultaties per kalenderjaar toegekend. De voorwaarden voor een tegemoetkoming zijn als volgt:

  • BMI groter of gelijk aan 25kg/m² (volwassenen) of een percentiel hoger of gelijk aan 85 (kinderen) vóór de start van de behandeling.

Meer informatie hieromtrent kan u vinden op de website van het Onafhankelijk Ziekenfonds: http://www.onafhankelijkziekenfonds.be

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

Bij Partena trek je, ongeacht je leeftijd, 30 euro terug voor 3 consultaties per jaar (10 euro per consultatie) op voorwaarde dat:

  • De volledige behandeling van 3 consultaties/sessies gevolgd wordt
  • De sessies voorgeschreven zijn door een arts

Meer informatie hieromtrent kan u vinden op de website van het Partena Onafhankelijk Ziekenfonds: http://www.partena-ziekenfonds.be

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Als je op voorschrift van een arts een diëtist(e) raadpleegt, krijg je tot € 50 terug (€ 10 per consultatie, met een maximum van 5 consultaties per jaar).

De tussenkomst ontvang je door het het ingevulde document dieetadvies (beschikbaar op de website) + een voorschrift van jouw arts in te dienen.

Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: http://www.nzvl.be/

Euromut

Euromut biedt een tegemoetkoming tot 40 euro/jaar met een vaste tegemoetkoming van 10 euro per consultatie. Hierbij moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Maximaal 4 raadplegingen/kalenderjaar per rechthebbende
  • Maximaal 12 raadplegingen/kalenderjaar per rechthebbende voor wie lijdt aan een van de volgende zware of chronische aandoeningen: neoplastische aandoeningen (kanker), chronische nierinsufficiëntie (met dialyse), mucoviscidose, obesitas (BMI>25 of percentiel >85), aids, ziekte van Crohn, anorexia

Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van Euromut: http://www.euromut.be

Liberale Mutualiteit

De Liberale Mutualiteit biedt een terugbetaling tot 60 euro voor dieetadvies. Hun tussenkomst bedraagt 10 euro per consultatie. Per kalenderjaar worden 6 sessies terugbetaald.

Meer informatie hieromtrent kan u steeds vinden op de website van de Liberale Mutualiteit: http://www.liberalemutualiteit.be