Persbericht VBVD n.a.v. Volt-reportage – “Gezonde voeding is geen hype”

“Gezonde voeding is geen hype”

http://www.een.be/programmas/volt/undercover-naar-de-afslankconsulent

Individueel voedingsadvies voorbehouden aan diëtisten

“De algemene kennis over gezondheid is er de laatste jaren ernstig op achteruit gegaan. Deze evolutie is schadelijk, zeker als je weet hoeveel effect voeding op de gezondheid van de mens heeft”, zegt VBVD, de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten naar aanleiding van de undercoverreportage in Volt vanavond. Daarin raadpleegt de reporter met verborgen camera een aantal zogenaamde ‘voedingsconsulenten’ of ‘afslankconsulenten’ die hem zonder problemen allerlei – vaak niet aangepaste – behandelingen voorschrijven. VBVD onthaalt alle initiatieven die gezonde voeding promoten positief, maar “gezonde voeding is geen hype”.
‘Diëtist’ is een erkend paramedisch beroep met strenge kwalificatievereisten voor de uitvoering ervan. De handelingen en lijst van technische prestaties waarmee de diëtist door een arts kan worden belast, werden opgenomen in het KB van 19 februari 1997. Wie deze handelingen verricht zonder erkend te zijn als diëtist, maakt zich schuldig aan onwettige uitoefening van het beroep van diëtist. Toch duiken de laatste jaren meer en meer zogenaamde ‘voedingsconsulenten’, ‘gezondheidsconsulenten’ of ‘afslankconsulenten’ op die, weliswaar goed bedoeld, maar toch niet-wetenschappelijk onderbouwd advies geven, met soms schadelijke tot gevaarlijke gevolgen. De beroepsvereniging vraagt om dergelijke opleidingen, die je nu aan tal van opleidingscentra kan volgen, te herbekijken. Ze vraagt hiervoor overleg met het ministerie van Onderwijs, Werk en de FOD Volksgezondheid.

Drempel

Vandaag zijn de raadplegingen voor voedings-en dieetadvies bij gezondheid en ziekte niet in de verplichte verzekering opgenomen. De aanvullende ziekteverzekering betaalt maar een klein gedeelte terug. Volgens VBVD verhoogt hierdoor de drempel om bij een diëtist langs te gaan.

Gevaar voor de gezondheid

Onaangepast advies kan de gezondheid ernstig schaden. Zo levert een onnodig levenslang dieet zonder gluten een ernstig tekort van vitaminen en mineralen op wanneer hierbij de noodzakelijke, correcte adviezen achterwege blijven ter compensatie van deze voedingstekorten. Een langdurig en volledig koolhydraatvrij dieet kan de hersenfunctie ernstig aantasten, het proteïnedieet voor mensen met hart-, nier- en leverproblemen kan blijvende schade veroorzaken of kan zelfs fataal zijn. Zomaar al de dierlijke melkproducten schrappen, kan leiden tot onomkeerbare osteoporose. VBVD waarschuwt voor hype-diëten en benadrukt dat wie op een veilige manier zijn gezondheid en aangepaste voedingsgewoonte of dieet onder controle wil houden, altijd bij een erkende diëtist moet langsgaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.