Bioproducten

WAT ZIJN BIOPRODUCTEN?

De termen “biologisch” en “bio” zijn wettelijk beschermd. Zij mogen alleen worden vermeld op voedingsmiddelen die worden geproduceerd volgens de regels die zijn voorzien in de wetgeving.

WAARVOOR STAAT BIOLOGISCHE LANDBOUW?

De biologische landbouw is een landbouwsysteem dat is ontstaan vanuit de groeiende belangstelling voor het milieu en streeft naar een duurzame landbouw. Milieuvriendelijkheid staat centraal in combinatie met de bevordering van de biodiversiteit, de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen, de productie met natuurlijke stoffen en procédés en strenge normen voor dierenwelzijn. De biologische landbouw maakt geen gebruik van chemisch-synthetische meststoffen, pesticiden, groeipromotoren en dergelijke. Het systeem wil werken als een evenwichtig landbouwecosysteem met respect voor mens, dier, plant en milieu en berust op vruchtwisseling, bemesting met dierlijke en plantaardige mest en het gebruik van sterke en resistente rassen.

HOE KAN JE BIOPRODUCTEN HERKENNEN?

De termen bio(logisch) en ecologisch zijn wettelijk beschermd. Producten die onder deze benaming worden verkocht werden dus op een gecontroleerde en volgens de principes van de biologische landbouw geproduceerd. Biologische producten herken je ook aan een speciaal logo . Sinds juli 2010 is het Europese logo verplicht op alle voorverpakte biologische producten. Daarnaast vind je op heel wat bioproducten in België ook het Biogarantie-label. Producenten die naast het Europese label ook het Biogarantie-label willen gebruiken, moeten aan extra eisen voldoen. Ze moeten extra aandacht hebben voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Biogarantie vraagt aandacht voor een eerlijke prijs, zorg voor water, energie, biodiversiteit, transport, verpakking en afval. Termen zoals natuurlijk, traditioneel, ambachtelijk en dergelijke zijn niet wettelijk beschermd en bieden dus geen enkele garantie dat het om bioproducten gaat.

ZIJN BIOPRODUCTEN GEZOND?

Over de vraag of bioproducten beter zijn voor de gezondheid, is al heel wat inkt gevloeid, ook in de wetenschappelijke literatuur. Verschillende studies lijken elkaar tegen te spreken. Vast staat dat bioproducten minder pesticiden bevatten. Of ze meer voedingswaarde hebben doordat ze bijvoorbeeld meer vitaminen en mineralen zouden bevatten, is niet helemaal duidelijk. De grote variabiliteit ten gevolge van verschillende rassen, andere teeltvoorwaarden, weersomstandigheden en dergelijke, bemoeilijkt een goede vergelijking. Een overzichtsartikel gepubliceerd in 2012 vond geen significante verschillen. Een recente meta-analyse van 343 publicaties vond wel significant meer antioxidantia en minder van het zware metaal cadmium in biogroenten en -fruit. Op basis van de beschikbare gegevens kan men voorlopig enkel concluderen dat bioproducten veilig en gezond zijn en een goed alternatief zijn voor producten van de conventionele landbouw. Een evenwichtig en gevarieerd voedingspatroon met of zonder bioproducten kan de  nodige voedingsstoffen in de juiste hoeveelheid leveren. Een onevenwichtig of eenzijdig voedingspatroon wordt niet gezonder door te kiezen voor bioproducten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de mogelijke meerwaarde van bioproducten is inzake voedingswaarde.

Meer lezen?

over bioproducten: www.biomijnnatuur.be

over streekproducten: www.streekproduct.be

over korteketenverkoop: www.rechtvanbijdeboer.be

Bron: Nutrinews, jg. 2014.3

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.